CZ
EN
HU
SK

Chci vědět více informací
Hlavní strana > Blog > Česká terminologie agilních metod

Česká terminologie agilních metod

16. února 2014 / batusek

Tento článek shrnuje aktuální stav diskuse o české terminologii agilních metod. Článek se bude průběžně upravovat podle výsledků diskuse.

Právě diskutované termíny

Sledujte prosím diskuse ve skupině Agilia na LinkedIn.

Anglický výraz Definice Používaný český výraz Alternativy Poznámka (proč diskutujeme)
product backlog částečně uspořádaná hromada aktivních požadavků na projekt produktový backlog slovo backlog není česky a produktový backlog je tím pádem jenom polovičatý překlad
Scrum master vlastník procesu Scrumu, změnový agent organizace Scrum master zatím nemáme vhodný český termín
sprint backlog seznam všech úkolů, na kterých pracuje tým během sprintu backlog sprintu soupis sprintu termín soupis navržen během první diskuse na LinkedIn, stojí za diskusi
sprint planning porada, na které tým vytváří sprint backlog plánovací schůzka plánovací porada
sprint review porada, na které tým prezentuje výsledky sprintu ostatním vyhodnocení sprintu
daily scrum 15 minutové setkání, na kterém se tým synchronizuje denní schůzka daily scrum dřive se tato činnost jmenovala daily standup, a i dnes hodně lidí říká standup
Definition of "Done" seznam výstupních kritérií pro položky produktového backlogu na konci sprintu definice toho, co je hotovo zatím nemáme vhodnější český termín než opis
stakeholder člověk, kterého zajímá výstup projektu, ale není členem týmu zúčastněná strana podílník aternativní termín navržen v diskusi
cross-functional (team) tým, který obsahuje všechny lidi potřebné k úspěšnému dokončení projektu multifunkční tým slovo multifunkční nezní pěkně česky

Přijaté termíny

Termíny, u kterých nejsou v komunitě zásadní rozpory.

Anglický výraz Definice Český výraz Zavržené alternativy Zdůvodnění
Scrum název jedné z agilních metodik Scrum velmi specifické slovo, název metodiky, chováme se k němu jako k vlastnímu jménu
Product Owner člověk, který činí rozhodnutí o budoucnosti produktu vlastník produktu nepřekládat doslovný překlad velmi dobře vystihuje obsah
Sprint iterace ve Scrumu sprint
self-organizing (team) tým, který si rozděluje práci sám bez vůdce sebe-organizující tým
(Scrum) event obecný název pro opakující se činnosti ve Scrumu činnost

 

comments powered by Disqus