CZ
EN
HU
SK

Chci vědět více informací
Hlavní strana > O nás > Kompetenční centrum pro agilní metodiky

Kompetenční centrum
pro agilní metodiky

Kompetenční centrum pro agilní metodyky

AGUARRA je kompetenční centrum pro agilní metodiky a technologické inovace. Slouží jako platforma pro odborníky, kteří se zabývají vývojem a implementací agilních technik. Centrum vzniklo jako komerční nadstavba agilní komunity Agilia. Naším cílem je prostřednictvím zapojení kreativního potenciálu lidí zvýšit produktivitu a vnitřní efektivnost, inovativnost a hospodářský výsledek našich zákazníků. Poskytujeme školení, konzultační služby, komunitní platformu a také organizujeme konferenci. Nedílnou součástí našeho podnikání je také tvorba znalostních pracovních míst především v regionech.


AGUARRA je první Registered Education Provider (REP) americké Scrum Alliance v regionu střední a východní Evropy. Každoroční recertifikace zajišťuje maximální kvalitu školení techniky Scrum a také nejvyšší úroveň znalostí konzultantů, kteří tyto techniky implementují do organizací.

Nabízíme školení a certifikaci agilních technik a souvisejících témat (Lean, Kanban, Management, Projektový management, Řízení inovací TRIZ, technické zručnosti pro vývojáře a testery a další). V kompetenčním centru se věnujeme vývoji vlastních kurzů a metodik a také na výchově a podpoře školitelů. Aktivně se účastníme mezinárodní spolupráce mezi znalostními centry. Nepřetržitě vyhledáváme nejnovější znalosti a postupy, které následně přizpůsobujeme prostředí České a Slovenské republiky. Mezi školiteli jsou nejuznávanější odborníci, mnoho z nich ze zahraničí. Pro tyto účely AGUARRA vybudovala vlastní školicí středisko s moderně zařízenými učebnami.

AGUARRA je zakládající člen Agílie – české a slovenské komunity uživatelů agilních technik, pro které spoluorganizuje pravidelná setkání.Každoročně pořádáme v Brně mezinárodní konferenci Agilia Conference, nejvýznamnější akci svého druhu v regionu, která propaguje využití nejnovějších poznatků.

Mise

  • Poskytovat zákazníkům inovativní řešení, služby a školení, které se přímo projeví zlepšením v jejich podnikání.
  • Podílet se na vytváření komunity znalostně orientovaných společností, které se vzájemnou spoluprací můžou prosadit na mezinárodním trhu.

Vize

  • Stát se inovačním poskytovatelem technologických služeb v regionu střední a východní
  • Evropy a vybudovat kompetenční centrum pro výzkum, řízení a inovace.